Aansprakelijkheid

Uw onderneming kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die door het handelen of nalaten van uw bedrijf is toegebracht aan werknemers of aan andere partijen. U kunt te maken krijgen met diverse vormen van aansprakelijkheid.

Voor al deze aansprakelijkheidsrisico's zijn er diverse mogelijkheden om deze te beheersen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld preventiemaatregelen en goede leveringsvoorwaarden. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om de diverse risico's over te dragen aan een verzekeraar. Wij adviseren u graag over de aansprakelijkheidsrisico's van uw onderneming.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Dit is de aansprakelijkheid voor materiele of letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn ondergeschikten is veroorzaakt.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht en is in veel gevallen aansprakelijk voor de letselschade die een werknemer op de werkvloer of tijdens werktijd oploopt. Werkgeversaansprakelijkheid voor materiële en immateriële letselschade is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek ter bescherming van de werknemers. De wet schrijft voor dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever de vereiste voorzorgsmaatregelen niet heeft genomen om zijn werknemers veilige werkomstandigheden te bieden.

Productaansprakelijkheid

Als een geleverd product gebrekkig is en schade veroorzaakt, dan is de producent risico-aansprakelijk. Schuld speelt geen rol. De consument hoeft slechts te stellen dat het product gebrekkig was, dat hij schade heeft geleden en dat er een oorzakelijk verband is tussen het gebrek en de schade.

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen etc.) bij de uitoefening van de werkzaamheden.


Bestuurdersaansprakelijkheid

In principe draagt een rechtspersoon zelf de financiële risico's van het ondernemen. Echter in sommige gevallen kunnen bestuurders, commissarissen en toezichthouders persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor de financiële gevolgen van hun handelingen. Dit is bestuurdersaansprakelijkheid.

Cyber-risico

Spionage, oorlogvoering, terrorisme, een bedrijf oplichten: het kan tegenwoordig allemaal via internet. En het gebeurt ook. De kranten stonden het afgelopen jaar vol met cyberincidenten. Denk aan DDoS aanvallen die websites platlegden, grote hoeveelheden wachtwoorden die gestolen werden, bedrijven die gechanteerd werden op straffe van het openbaar maken van informatie en gemeenten die massaal met een virus te maken hadden.

Dit soort incidenten hebben vaak financiële schade tot gevolg, die wereldwijd op meer dan 100 miljard euro wordt geschat. Zo kost het repareren van websites tijd en geld, evenals het herstellen van gegevens en het informeren van klanten.
Lees meer over Cyber-risico

Naast bovenstaande aansprakelijkheidsrisico's zijn er nog een aantal aansprakelijkheidsrisico's voor specifieke ondernemingen:

Vervoerdersaansprakelijkheid

Als logistieke dienstverlener heeft u goederen van derden onder u, waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld wanneer deze goederen niet in dezelfde staat op de plaats van bestemming aankomen als waarin ze ontvangen zijn.

Construction All Risks/montage (CAR)

Bouw- en installatiebedrijven lopen behoorlijke risico's. Bij elk bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat. Een bouwplaats is bovendien een aantrekkelijk doelwit voor dieven en vandalen.
Lees meer over Construction All Risks/montage (CAR)

Garagebedrijven

Garagebedrijven hebben te maken met specifieke risico's. Een klein ongeluk heeft soms grote gevolgen. Schade aan een dure auto van een klant of een ingrijpend persoonlijk letsel van een personeelslid kan forse financiële consequenties hebben.

Ons kantoor
Bielderman Koetsier Assurantieadviseurs 
Pastoor Gowthorpestraat 10
3772 CB Barneveld

Tel.  0342 - 405 340
E-mail   info@bielderman-koetsier.nl

Contact

Bielderman Koetsier: centraal gelegen in het centrum van Barneveld
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top